Dịch vụ Thống nhất Luật Bảo vệ Cựu vợ chồng (USFSPA)

Sự miêu tả
Đạo luật công nhận quyền của tòa án bang phân chia khoản tiền lương hưu quân đội cho vợ / chồng hoặc vợ cũ (sau đây gọi là vợ cũ) và cung cấp phương thức thi hành các lệnh này thông qua Bộ Quốc phòng.
Tác giả bởi
Dịch vụ Tài chính và Kế toán Quốc phòng Hoa Kỳ
Energy Level
18.7867
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích