Pháp lệnh về ổn định giá thuê tại Thành phố Los Angeles

Sự miêu tả
Những điều RSO bao gồm: mức tăng cho phép, đăng ký thuê căn hộ, lý do pháp lý để trục xuất và loại hình trục xuất đòi hỏi phải trả tiền hỗ trợ di chuyển người thuê nhà.
Tác giả bởi
Phòng Đầu tư Cộng đồng Los Angeles + HCIDLA
Energy Level
18.2179
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích