Tiền lương kỳ nghỉ / Trả bệnh

Sự miêu tả
Quyền của bạn đối với thời gian nghỉ và những ngày bị bệnh.
Tác giả bởi
Trợ giúp pháp lý tại nơi làm việc
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích