Bạo lực gia đình và Quân đội

Sự miêu tả
Tài nguyên này bao gồm thông tin về báo cáo và nhận trợ giúp về bạo lực gia đình đối với các căn cứ quân sự. Sự khác biệt giữa hệ thống tư pháp quân sự và hệ thống công lý dân sự là gì? MPO (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Quân đội) là gì? Các mệnh lệnh bảo vệ dân sự của MPO và dân sự có hiệu lực bất cứ nơi nào tôi đi?
Tác giả bởi
WomensLaw.org
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích