Các quyền thăm viếng của ông bà trong chăm sóc nuôi dưỡng

Sự miêu tả
Ông bà cần nói chuyện với họ về việc quan hệ với đứa trẻ với cơ quan phúc lợi trẻ em và tòa án vị thành niên càng sớm càng tốt sau khi đứa trẻ được đưa ra khỏi nhà của cha mẹ
Tác giả bởi
Trung tâm Luật Thanh niên
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích