Mức lương tối thiểu California

Sự miêu tả
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 217, mức lương tối thiểu cho tất cả các ngành sẽ tăng lên hàng năm.
Tác giả bởi
Phòng Quan hệ Công nghiệp CA
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích