Các sự kiện về phân biệt tuổi tác

Sự miêu tả
Tuổi của bạn không thể là một nhân tố trong quyết định của nhà tuyển dụng.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích