Các khuyết tật khi sinh ở trẻ em Việt Nam / Cán bộ thú y Hàn Quốc

Sự miêu tả
Trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh hoặc một số dị tật bẩm sinh khác và là con em của Cựu chiến binh với dịch vụ đủ điều kiện tại Cộng hoà Nam Việt Nam hoặc Hàn Quốc có thể đủ điều kiện hưởng các khoản trợ cấp của VA, bao gồm tiền bồi thường hàng tháng, chăm sóc sức khoẻ và đào tạo nghề mức độ tàn tật của đứa trẻ.
Tác giả bởi
Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích