Các Chỉ Thị Đứng Trước là gì?

Sự miêu tả
Một cuộc sống sẽ ghi lại mong muốn của bạn liên quan đến các điều trị y tế khi kết thúc cuộc đời.
Tác giả bởi
Tổ chức chăm sóc và chăm sóc giảm nhẹ quốc gia (Hospice and Palliative Care Organization)
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích