Bankruptcy

Most Frequently Viewed Resources

Kung hindi mo kayang bayaran ang bayad sa pag-file o iba pang mga gastos sa korte, maaari kang maging kwalipikado na magkaroon ng mga bayad at mga gastos na ito na waived ng korte.

Ang Konstitusyon; Executive at Administrative Laws; County, Appellate, Korte Suprema, at mga Distritong Pederal; Batas sa Estado; at Legal Guides.

Anuman ang dahilan, ikaw ay may karapatang kumatawan sa iyong sarili, upang maging iyong sariling abogado sa lahat ng kaso sa California.

Pagpapasya kung tumugon sa kaso; pagtugon sa kaso; pag-file ng iyong mga papel sa korte; pagkatapos mong i-file ang iyong tugon; counter-suing ang nagsasakdal; at mga hakbang sa proseso ng korte.

Mga pormularyo at tagubilin sa mga opisyal ng bangkarota.

Inilalarawan ng fact sheet na ito ang mga pangunahing responsibilidad ng Trustee ng Estados Unidos sa Kabanata 7 at Kabanata 13 na mga kaso ng pagkalugi ng mamimili.

Ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagkalugi ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga batas ng federal na pagkabangkarote at ang proseso ng pagkabangkarote. Ito ay hindi isang gabay para sa paghaharap para sa bangkarota.

Alphabetical Listing of Resources

Kung may utang ka sa mga angkop na buwis na pederal na hindi mo mababayaran, maaaring maging opsiyon ang pagkabangkarote.

Mga kinakailangan, detalye, exemptions, at proseso.

Ang pagkabangkarote ay hindi para sa lahat. Gamitin ang tool na ito upang masaliksik ang mga alternatibo.

Paano magpadala ng nakasulat na buod sa pederal na pamahalaan.

Mga tanggapan ng estado, abugado ng distrito (DA), at mga regulator ng pamahalaan.

Ang impormasyon sa FAQ na ipinakita dito ay tumpak na tulad ng petsa ng paglalathala, ngunit hindi ito dapat ituring o umaasa sa bilang awtorisadong awtoridad. Lubhang inirerekumenda na ang mga indibidwal na pagkonsulta sa mga FAQ na ito ay makakuha ng legal na payo mula sa isang kwalipikadong abogado

Ang mga isyu sa FTB ay makakatulong sa iyo at sa kanilang mga pahayagan.

Asset Management, Bank Account, Consumer Loan, Credit Scores, Credit Cards, Insurance, Mortgages, at Regulations.

Mga kinakailangan para sa pag-file ng mga dokumento sa hukuman.

Kung plano mong mag-file para sa proteksyon sa pagkabangkarote, dapat kang makakuha ng credit counseling mula sa isang organisasyon na inaprubahan ng pamahalaan sa loob ng 18 araw bago ka mag-file. Kailangan mo ring kumpletuhin ang kurso sa pag-aaral ng utang bago maalis ang iyong mga utang.

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nasa mainit na pampinansyal na tubig, isaalang-alang ang mga pagpipiliang ito: tulong sa sarili gamit ang makatotohanang pagbabadyet at iba pang mga pamamaraan; mga serbisyo ng tulong sa utang, tulad ng pagpapayo sa kredito o pag-aayos ng utang mula sa isang kagalang-galang na samahan; utang; o bangkarota.

Ang publication na ito ay hindi inilaan upang masakop ang batas ng pagkabangkarota sa pangkalahatan, o upang magbigay ng detalyadong mga talakayan ng mga patakaran sa buwis para sa mas kumplikadong mga muling pagkabagsak ng korporasyon ng bangkarota o ibang mga teknikal na transaksyon.