Tagatatag ng Maliit na Claims ng San Mateo County

Address

400 County Center
Hall of Justice and Records, 2nd Floor Conference Room located near the Jury Commissioner's Office
San Mateo, CA 94401
Estados Unidos

(650) 261 - 5015
Naglilingkod ang mga lugar
San Mateo County
Kung sino tayo

Ang Small Claims Advisor ay nagkakaloob ng mga mapagkukunan at sagot sa mga partikular na tanong na hindi makahanap ng kalahok sa pamamagitan ng iba pang mga mapagkukunan. Maaari mong hilingin na kumunsulta sa website na ito at sa impormasyong naitala sa sistema ng telepono ng Mga Maliit na Klaim bago makipag-usap sa Small Claims Advisor. Ang pagsangguni sa alinman sa mga pinagkukunang ito ay maaaring sumagot sa lahat ng iyong mga katanungan.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin