Senior Citizens Legal Services

Address

501 Soquel Avenue
Suite F
Santa Cruz, CA 95062
Estados Unidos

(831) 426-8824
Naglilingkod ang mga lugar
San Benito County
Santa Cruz County
Kung sino tayo

Ang Senior Citizens Legal Services (SCLS) ay nagbibigay ng libreng legal na serbisyo sa matatandang residente ng Santa Cruz at San Benito County. Ang pinakamataas na priyoridad ng organisasyon ay upang ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda sa kalidad ng pangangalagang pangkalusugan, pagsasama-sama ng lipunan, upang ma-secure ang kanilang mga tao at ari-arian, at maging libre sa diskriminasyon batay sa edad o kapansanan.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin