San Joaquin County Small Claims Advisor

Address

NA
Stockton, CA 95202
Estados Unidos

(209) 473 - 6463
Naglilingkod ang mga lugar
San Joaquin County
Kung sino tayo
Ang pampublikong maaaring tumawag sa anumang oras ng araw upang makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga porma at pamamaraan ng Maliit na Korte ng Pag-claim, gayundin ang mga sanggunian sa ibang mga mapagkukunan ng komunidad. Ang sinanay na kawani ng tagapayo ay tutugon sa mga katanungan sa pamamagitan ng telepono o email.
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin