Placer County Legal Help Center

Address

10820 Justice Center Drive
Howard G. Gibson Courthouse
Roseville, CA 95678
Estados Unidos

(916) 408 - 6446
Naglilingkod ang mga lugar
Placer County
Kung sino tayo

Ang Legal Help Center ay nagbibigay ng legal at procedural na impormasyon at tulong sa mga form ng hukuman sa sarili na kinakatawan ng mga litigante na may mga kaso o o naninirahan sa Placer County. Ang Legal Help Center ay hindi maaaring makatulong sa mga litigante na kinakatawan ng mga abogado. Ang Legal Help Center ay hindi kumakatawan sa mga kostumer sa korte. Ang mga serbisyo ay hindi kumpidensyal. Tinutulungan ng Legal Help Center ang magkabilang panig ng kaso. Upang makakuha ng legal na payo o magkaroon ng kumpidensyal na pag-uusap, dapat kang makipag-usap sa isang pribadong abogado. Ang lahat ng mga serbisyo ng Legal Help Center ay walang bayad.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
English
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin