Opisina ng Batas sa Bilangguan

How to Receive Services (Intake)


If you or a family member have an issue that you believe we can assist with, please feel free to contact our office in writing. Letters concerning individual prisoners and prison conditions can be addressed to:

Prison Law Office
General Delivery
San Quentin, CA 94964

Due to the large number of inquiries, we cannot accept telephone calls from prisoners and their families.
Address

Contact Prison Law Office in Writing:
Prison Law Office: General Delivery
San Quentin, CA 94964
Estados Unidos

Kung sino tayo
Ang Prison Law Office ay isang nonprofit, public interest law firm. Ang Prison Law Office ay nagbibigay ng mga legal na katulong sa karamihan ng mga segment ng populasyon ng bilangguan ng California, kabilang ang mga bilanggo na may sakit sa isip, may kapansanan o naghihirap mula sa isang seryosong problema sa medikal o dental. Ang Opisina ng Batas sa Prison ay matagumpay na na-litigate sa ngalan ng mga kabataan sa mga pasilidad ng detensyon ng estado at lokal.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Mga Legal na Isyu
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin