Mga Serbisyo sa Komunidad ng Dolores Street

How to Receive Services (Intake)
Call 415-282-6209 for more information.
Address

938 Valencia Street
San Francisco, CA 94110
Estados Unidos

(415) 282 - 6209
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
Kung sino tayo

Ang Mga Serbisyo sa Komunidad ng Dolores Street ay isang organisasyong hindi kumikita sa komunidad na nagtataglay ng maraming programa na nagtataguyod ng mga karapatan sa pabahay at imigrante. Nagho-host ito ng Deportation Defense at Legal Advocacy Program, na kumakatawan sa mga residenteng may mababang kita sa San Francisco sa mga paglilitis sa pagtanggal. Nagho-host din ito ng African Advocacy Network na tumutulong sa mga residente ng Bay Area na may mababang kita na may mga apirmatibong aplikasyon sa imigrasyon.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin