Mga Karapatan sa Kalusugan ng LSNC

Address

515 12th Street
Sacramento, CA 95814
Estados Unidos

Naglilingkod ang mga lugar
Colusa County
Solano County
Trinity County
Modoc County
Humboldt County
Placer County
Tehama County
Amador County
Plumas County
Butte County
Lake County
Sierra County
El Dorado County
San Joaquin County
Yuba County
Calaveras County
Del Norte County
Yolo County
Ventura County
Glenn County
Shasta County
Nevada County
Mendocino County
Lassen County
Sacramento County
Siskiyou County
Sutter County
Mono County
Alpine County
Santa Barbara County
Inyo County
Santa Cruz County
Kung sino tayo
Ang LSNC Health Rights ay nagbibigay ng legal na tulong sa mga mamimili ng kalusugan anuman ang edad at kita.
Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
Japanese / 日本語
LO
Spanish / Español
THAI / ภาษาไทย
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin