Long Beach Bar Association Lawyer Referral Service

Address

Long Beach, CA 90807
Estados Unidos

(562) 988 - 1122
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Abogado ng Pagsangguni Serbisyo ay isang non-profit na pampublikong serbisyo na itinatag ng Long Beach Bar Association bilang isang mapagkukunan para sa mga kuwalipikadong mga abugado sa Long Beach.

Magbabayad ka lamang ng bayad sa referral (o wala kung ito ay isang personal na pinsala o bagay sa kompensasyon ng manggagawa) para sa isang konsultasyon.

Ikaw ay tinutukoy sa isang abugado na hindi nag-aalok ng mga libreng serbisyo. Ikaw at ang abugado ay makipag-ayos ng isang presyo para sa kanilang mga bayarin.
Uri ng Organisasyon
Certified Abogado ng Pagsangguni Serbisyo
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin