Legal na Serbisyo para sa mga Bata

Address

1254 Market St
3rd Floor
San Francisco, CA 94102
Estados Unidos

(415) 863 - 3762
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
Alameda County
Marin County
Contra Costa County
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang misyon ng Legal Services for Children (LSC) ay upang matiyak na ang lahat ng mga bata at kabataan sa San Francisco Bay Area ay may isang pagkakataon na itataas sa isang ligtas na kapaligiran na may pantay na access sa isang makabuluhang edukasyon at ang mga serbisyo at suporta na kailangan nila upang maging malusog at mga produktibong kabataan. Pinasimulan ng LSC ang isang natatanging diskarte sa interdisciplinary sa mga legal na serbisyo, na gumagamit ng mga koponan ng mga abogado at mga social worker upang lubos na matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kliyente.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin