Legal Aid Society of Orange County (LASOC) - Compton

Address

725 W Rosecrans Ave
Compton, CA 90222
Estados Unidos

(310) 638 - 5524
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang misyon ng Legal Aid Society ng Orange County at Mga Legal na Serbisyong Pangkalusugan sa timog-silangan ng County ng Los Angeles ay upang magbigay ng mga serbisyo sa legal na sibil sa mga indibidwal na mababa ang kita at upang itaguyod ang pantay na pag-access sa sistema ng hustisya sa pamamagitan ng pagtataguyod, legal na pagpapayo, makabagong mga serbisyo sa tulong sa sarili, malalim na legal na representasyon, pag-unlad sa ekonomiya at edukasyon sa komunidad.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin