Legal Advisor ng Maliit na Claims ng Solano County

(707) 344 - 1446
Naglilingkod ang mga lugar
Solano County
Kung sino tayo

Ang Superior Court of California ay nagbibigay ng isang Legal na Tagapagdulot ng Maliit na Klaim nang walang bayad. Ang tagapayo ay magagamit upang tumulong sa mga maliliit na isyu at mga pamamaraan ng paghahabol mula sa pag-file sa pamamagitan ng pagpapatupad.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin