Learning Center Law

Address

1625 W. Olympic Blvd
Suite 500
Los Angeles, CA 90015
Estados Unidos

(213) 489 - 4030
Naglilingkod ang mga lugar
San Luis Obispo County
San Bernardino County
County ng San Diego
Kern County
Los Angeles County
Ventura County
Imperial County
Orange County
Santa Barbara County
Kung sino tayo
Ang Learning Law Center ay isang legal na serbisyo na hindi pangkalakal na nakikipaglaban sa karapatan ng isang bata sa edukasyon. Tinutulungan ng Mga Karapatan sa Pag-aaral ang mga pamilyang may mababang kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal na payo at payo, pagtataguyod, direktang representasyon, edukasyon, pagsasanay at gawaing patakaran.
Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin