International Institute of the Bay Area (Redwood City Office)

Address

2600 Middlefield Rd
Redwood City, CA 94063
Estados Unidos

(650) 780 - 7530
Naglilingkod ang mga lugar
Santa Clara County
San Mateo County
Kung sino tayo
Ang International Institute of the Bay Area ay nagbibigay ng mataas na kalidad ng mga serbisyo sa legal na imigrasyon, pag-aaral, at mga pagkakataon sa pagpasok ng sibiko sa mga imigrante, mga refugee, at kanilang mga pamilya habang sumali sila at nag-ambag sa komunidad. Kasama sa mga legal na serbisyo ang mga petisyon ng pamilya visa, pagtulong sa mga permanenteng residente ng legal na makakuha ng pagkamamamayan, VAWA, U Visas para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan at iba pang mga marahas na krimen, Pagkilos na Ipinagpaliban para sa mga Pag-aasawa ng Bata, Temporary Protected Status, at iba pang mga serbisyo.
Naka-charge ang nominal fee.
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Serbisyo sa Batas ng Imigrasyon
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin