Fresno County Family Law Facilitator

Address

1130 O Street
First Floor
Fresno, CA 93721
Estados Unidos

(559) 457 - 2100
Naglilingkod ang mga lugar
Fresno County
Kung sino tayo

Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagbibigay ng tulong sa mga kinatawan sa sarili na mga litigante (mga partido sa isang kaso na walang abogado) sa paghawak sa kanilang anak at mga kaso ng suporta sa asawa. Ang Opisina ng Family Law Facilitator ay nagbibigay ng impormasyon at nagpapaliwanag ng mga pagpipilian nang hindi nagbibigay ng legal na payo. Kapag tinulungan ng Facilitator, ikaw ay nakokontrol pa rin sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon kung anong pagkilos ang dapat ituloy sa iyong kaso.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Hmong / lus Hmoob
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin