California Legal Services - Escondido

Address

609 S Escondido Blvd
Escondido, CA 92025
Estados Unidos

(800)743-8941
Naglilingkod ang mga lugar
San Bernardino County
County ng San Diego
Los Angeles County
Ventura County
Imperial County
Orange County
Santa Barbara County
Riverside County
Kung sino tayo

Ang California Indian Legal Services ay nagbibigay ng representasyon sa mga isyu ng batas ng Federal na Indian, na maaaring kabilang ang kapakanan ng bata, mga isyu sa lupa, mga karapatan ng mag-aaral, proteksyon sa mapagkukunan ng kultura, pabahay, at mga benepisyong pampubliko dahil sa mga Indian na Indian na pera. Gayunpaman, kahit na hindi binigay ang representasyon, magsisikap ang mga CILS na tulungan ang mga indibidwal at mga organisasyon ng panlipunan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga pakete sa sarili, mga pagsasanay at iba pang mahahalagang mapagkukunan.

Accessibility
This organization is funded by the Legal Services Corporation
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin