BASTA, Inc. - Van Nuys

Address

6277 Van Nuys Blvd #201
Van Nuys, CA 91401
Estados Unidos

818-452-5050
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang BASTA, Inc. ay ang pinakamalaking at non-profit na samahan ng Southern California na nakatuon sa mga karapatan ng mga nangungupahan. Kasama sa mga serbisyo ng BASTA ang pag-iwas sa mga walang-bahay sa anyo ng mga agresibong mga nangungupahan ng representasyon, sa loob at labas ng courtroom. Hinahanap din natin ang mga kondisyon sa pabahay ng slum sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iba pang mga non-profit na organisasyon, mga grupo ng pagtataguyod, at Los Angeles 'Housing Department upang magdala ng mga gusali hanggang sa code at gawin itong maaring mabuhay upang mabuhay. Ang BASTA ay kumakatawan lamang sa mga nangungupahan (hindi mga panginoong maylupa) at nagbibigay ng libreng legal na payo at libreng konsultasyon, ngunit nagbibigay ng mga legal na serbisyo para sa mga nakaharap sa pagpapaalis o nagdadala ng isang apirmatibong kaso laban sa may-ari.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Legal na Tulong
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin