Asian Pacific Islander Legal Outreach - San Francisco

Address

1121 Mission Street
San Francisco, CA 94103
Estados Unidos

(415) 567 - 6255
Naglilingkod ang mga lugar
County ng San Francisco
San Mateo County
Kung sino tayo

Ang Asia Pacific Islander Legal Outreach (APILO) ay nagbibigay ng legal na serbisyo para sa mga low-income Asian Americans / Pacific Islanders sa isang sliding scale basis. Kasama sa pangunahing mga lugar ng APILO ang Batas sa Pamilya (na tumutuon sa karahasan sa tahanan), Immigration, Housing (para sa mga Homeowners and Tenants), Elder Law, at Human Trafficking.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who have auditory access needs
Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Legal na Tulong
Spoken Languages
CZH
Chinese / 中文
Hindi / हिन्दी
Japanese / 日本語
Korean / 한국어
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Urdu / اردو
Vietnamese / Tiếng Việt
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin