Access sa Lassen County sa Justice Centre

Address

2610 Riverside Drive
Susanville, CA 96130
Estados Unidos

(530) 251 - 8205 option #4
Naglilingkod ang mga lugar
Lassen County
Kung sino tayo

Ang Access to Justice Center ay isang libreng serbisyo na idinisenyo para sa mga kinatawan ng mga litigante na nangangailangan ng impormasyon tungkol sa mga tukoy, legal na isyu o pamamaraan ng hukuman. Ang mga serbisyo ay ipinagkakaloob nang walang bayad, ngunit ang mga kalahok ay may pananagutan sa lahat ng mga bayad sa pag-file ng hukuman. Ang Access to Justice Center ay may kawani ng isang abogado na bihasa at sinanay upang pag-aralan ang mga isyu mula sa mga katotohanan na ipinakita at ipaliwanag ang naaangkop na batas (s) at magagamit na mga alternatibo, opsyon at remedyong legal at pamamaraan. Ang mga referral sa iba pang mga ahensya ng komunidad ay maaaring gawin para sa iyong kapakinabangan.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin