Pagprotekta sa mga Mamimili sa Mga Asosista ng Homeowner

Paglalarawan
Ang Opisina ng Abugado Heneral ay may limitadong, discretionary authority upang mamagitan sa ngalan ng mga may-ari ng bahay na tinanggihan ang ilang mga iniresetang karapatan na ibinigay ng Kodigo sa mga Korporasyon ng California.
May-akda ni
Pangkalahatang Abugado ng California
Energy Level
20
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin