Pasiglahin ang Mga Mapagkukunan para sa Kabataan

Paglalarawan
Ang Clearinghouse na ito ay nag-aalok ng iba't-ibang mga napiling mapagkukunan upang matulungan ang mga magulang, kincare providers, child welfare workers, educators, CASAs at iba pang mga propesyonal upang magbigay ng epektibong mga serbisyo at suporta para sa mga batang may kapansanan sa foster care.
May-akda ni
Mga Karapatan sa Kapansanan 436 & Defense Fund (DREDF)
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin