Proteksyon ng Pag-iwas para sa mga Residente ng Pamumuhay sa Pasilidad

Paglalarawan
Mga proteksyon para sa mga residente at dahilan para sa mga pagpapalayas.
May-akda ni
Mga Tagapagtaguyod ng California para sa Reporma sa Nursing Home
Uri ng Resource
Mga Fact Sheet
Get out of here
Hide
Energy Level
18.7868
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin