Karagdagang Impormasyon sa Pag-file ng Pagpapasailalim sa Bayad

Paglalarawan
Kinikilala na ang ilang mga aplikante ay hindi maaaring magbayad ng mga bayad sa pag-file, ang USCIS ay nagtatag ng isang proseso ng pagpapaubaya ng bayad para sa ilang mga uri at uri ng benepisyo.
May-akda ni
Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon ng Estados Unidos (USCIS)
Get out of here
Hide
Energy Level
0
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin