Alamin ang mga Karapatan Mo bilang isang Tenant sa California Pagpapaalis

Bilang isang tenant, mahalagang malaman mo ang iyong mga karapatan. Maaari kang maprotektahan mula sa ilang partikular na uri ng pagpapaalis, at maaari mong maiwasan ang pagpapaalis sa pamamagitan ng pag-aayos sa isyung tinukoy sa paunawa sa pagpapaalis. Ang pangunahing paraan ay kumilos kaagad—huwag balewalain ang mga paunawa o papeles ng hukuman, at humingi ng kaagad ng legal na tulong. Mabilis ang pagkilos ng mga pagpapalayas, at maaari kang awtomatikong matalo sa isang kaso sa korte kung mabagal kang kumilos.

Last Review and Update: Feb 16, 2024
Was this information helpful?
Volver arriba