Levitt Quinn Family Law Center

Address

1557 Beverly Blvd
Los Angeles, CA 90026
Estados Unidos

(213) 482-1800 extension 300
Naglilingkod ang mga lugar
Los Angeles County
Kung sino tayo

Ang Levitt & Quinn Family Law Center ay nagbibigay ng legal na serbisyo sa batas ng pamilya para sa mga mahihirap at mababa ang kita na mga tao na wala na kahit saan upang pumunta.

Mga sliding scale scale.

Accessibility
This organization is accessible by wheelchair and powerchair
This organization provides access aids for people who are deaf or hard of hearing
Pagiging karapat-dapat
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Iba pa
Spoken Languages
Spanish / Español
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin