Contra Costa County Small Claims Advisor

How to Receive Services (Intake)
Call (925) 608-1000 for more information.
Address

725 Court Street
Martinez, CA 94553
Estados Unidos

(925) 608-1000
Naglilingkod ang mga lugar
Contra Costa County
Kung sino tayo

Tinutulungan ng Maliliit na Tagapagtasa ng Tagatangkilik ang parehong mga nagrereklamo at sinasangkot ng mga defendant kung paano maghanda at mag-file ng kanilang mga form ng hukuman, sundin ang mga pamamaraan ng hukuman, isaalang-alang ang iba't ibang mga paraan upang bayaran ang isang kaso, at maghanda para sa hukuman. Sa Contra Costa County, ang Maliit na Claims Advisor ay mayroong mga legal na workshop na impormasyon sa iba't ibang bahagi ng county.

Makakatanggap ka ng tugon sa loob ng 2 linggo ng iyong email.

Pagiging karapat-dapat
Mga Grupo ng Komunidad
Walang tahanan
Karapat-dapat sa Medicaid
Mental na Masakit
Iba pa
Higit sa 60
Tao na nakatira sa HIV / AIDS
Tao na may mga Kapansanan
Prisoner
Nauugnay sa taong nabubuhay na may HIV / AIDS
Nakaligtas ng Karahasan sa Tahanan
Citizen ng Estados Unidos o dokumentado Immigrant
Sa ilalim ng 18
Information Reviewed On
Uri ng Organisasyon
Mga Programa sa Korte
Mga Legal na Isyu
Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin