Impormasyon sa Tulong ng Sakuna

I-click ang DITO para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan para sa Ventura County Fire.

I-click ang DITO para sa karagdagang impormasyon tungkol sa LIBRENG payo ukol sa legal para sa mga nakaligtas ng Mga Kalawakan ng Northern California

I-click ang DITO para sa higit pang impormasyon at mga mapagkukunan sa online tungkol sa tulong at pagbawi sa sakuna, kabilang ang mga tip para sa pag-navigate ng mga claim sa seguro , impormasyon tungkol sa krisis pagpapayo , gabay sa pagpapalit ng nawawalang legal na mga dokumento , at iba pa.

Maaari ka ring makahanap ng impormasyon tungkol sa mga mapagkukunang legal na tulong para sa mga natural na kalamidad sa buong bansa sa disasterlegalaid.org .

** Ang komunidad ng tulong na legal ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa legal na tulong para sa mga biktima ng apoy sa buong estado - mas maraming impormasyon ang magagamit sa lalong madaling panahon. Paki-check back here bilang regular naming pag-update ng pahinang ito.

Ang mga abogado ay handa na magbigay ng lunas sa lupa, ngunit kailangan nila ang iyong tulong:

 

Mag-donate

Nakatulong ba ang pahinang ito?
Matulungin